FAQ

FAQ překlady PDF

Překlady PDF a jejich úpravy

Grafické a technické zpracování PDF

Technické problémy s PDF a možná řešení

Překlady PDF dokumentů: Časté dotazy a odpovědi

V následujících kategoriích jsou uvedeny často kladené dotazy a odpovědi týkající se překladů technických textů, překladů a úprav PDF manuálů a dokumentů, a řešení typických problémů s PDF dokumenty.

Překlady technických textů

Jaké obory technických překladů z angličtiny nabízíte?

Technické překlady z angličtiny do češtiny v elektrotechnickém oboru, např. překlady manuálů, návodů, příruček, produktových listů, reklamních / POS materiálů, technické dokumentace, atd., specializace na překlady PDF dokumentů, viz překlady manuálů.
Překlady PDF jsou graficky věrné originálu – ideální řešení pro dovozce / distributory spotřební a profesionální elektroniky, AV techniky, atd., kteří u překladů PDF očekávají zachování jasné rozpoznatelnosti značky. Vysoká úroveň grafického zpracování PDF, viz ukázky překladů. Realizované překlady řazené podle oborů, produktových skupin a značek, viz reference .

A co překlady PDF dokumentů a jejich úpravy?

Překlady PDF dokumentů z angličtiny do češtiny jsou realizovány bez překladatelských CAT nástrojů, bez převodu formátů, které by způsobily nežádoucí změny a degradaci původní grafické podoby PDF – to je pro mne a mnohé klienty nepřípustné! A navíc, úpravy PDF v rámci překladu jsou ZDARMA. Pro překlady PDF se velmi osvědčil profesionální PDF editor, který nabízí řešení pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků.


Používaný program Adobe Acrobat Pro nabízí prakticky neomezené editační možnosti PDF a grafické zpracování PDF levně,  bez externího grafika – řešení, které klienti oceňují – mimořádně krátké termíny překladů za nízké ceny, viz ukázky překladů.

Jak rychle je překlad vyhotoven?

Termíny vyhotovení překladů jsou obvykle velmi krátké – rychlost překladu až 15 NS za den (v závislosti na vytíženosti, technickém stavu PDF, složitosti a struktuře textu, grafiky, atd.). Pokud hledáte spěšně překladatele angličtiny, který je schopen dodat překlad textu rychle, poptávejte expresní překlad, kontaktujte mne.

Co je expresní překlad?

Expresní překlad je přednostní překlad (překlad mimo pořadí, překlad vyhotovený přes noc, ve svátek, o víkendu, apod.). Pokud vyžadujete překlad rychle, žádejte expresní překlad, obvykle je možné vyhotovit i překlad na počkání, kontaktujte mne.

A co slevy na překlady při dlouhodobé spolupráci?

Vše je na dohodě – překlady za smluvní ceny. Při dlouhodobé spolupráci jsou veškeré doplňkové služby (expresní překlady, úpravy, technické a grafické zpracování PDF) v rámci překladů ZDARMA. A navíc, při dlouhodobé spolupráci můžete také využít výhodnou cenovou nabídku paušální ceny překladu za tiskovou stranu. Další informace, viz ceník.

Nabízíte překlady PDF reklamních / POS materiálů?

Ano, ale vezměte na vědomí, že možnosti PDF editoru jsou limitovány zejména dostupnými fonty s českou diakritikou. Překlady PDF reklamních / POS materiálů se obvykle řeší dodáním přeloženého textu ve Wordu, kdy je do PDF následně zapracuje grafické studio. Pro představu, názorné ukázky překladů PDF reklamních / POS materiálů realizovaných v PDF editoru, viz ukázky překladů.

 

Překlady a úpravy PDF

Jaké úpravy PDF jsou během překladu možné?

Možná jste již sami zaznamenali, že překlady PDF manuálů, nebo obecně překlady PDF dokumentů, představují pro mnohé tak velký problém, že je nenabízí vůbec nebo pouze ve spolupráci s externím grafikem.

Díky mnohaletým zkušenostem můžete žádat v podstatě jakékoli pokročilé grafické zpracování a úpravy PDF, včetně grafických překryvů, rozřezání PDF listů, vytvoření nového PDF dokumentu v požadovaném formátu, atd.

Do této chvíle byl splněn každý požadavek klienta na úpravy PDF, viz referenční ukázky překladů.

Pomůžete nám snížit náklady na tisk PDF manuálů?

Samozřejmě, možností je dokonce několik, a můžete je získat v rámci překladu ZDARMA:

Eliminace prázdných ploch v PDF

Někdy obsahují PDF manuály mnoho prázdných ploch nebo dokonce stránek, což je zbytečně prodlužuje a zvyšuje náklady na tisk. S cílem snížit tyto náklady lze obsah PDF vhodně přeskládat, případně odstranit stránky PDF.

Změna (odstranění / přesunutí) požadovaného obsahu v PDF

S cílem snížit náklady na tisk lze také změnit (odstranit / přesunout) nejen požadovaný obsah na stránce (text, ilustrace, např. servisní informace, jazykové mutace).

Odstranění nežádoucích jazykových mutací z PDF

Je možné vytvořit český překlad PDF manuálu bez jazykových mutací. Obsah PDF manuálu bude vhodně přeskládán (texty, ilustrace, grafické prvky, atd.), a budou odstraněny nadbytečné stránky.

Vytvoření stručné CZ příručky z velko-formátového, multi-jazykového listu

Z velko-formátového, multi-jazykového listu (typicky drobná elektronika, sluchátka, apod.) lze vytvořit novou PDF příručku v běžném tiskovém rozměru, kdy budou veškeré grafické prvky přeneseny do nové PDF příručky.

Další informace, viz překlady a úpravy PDF, názorné vyobrazení realizovaných překladů PDF dokumentů, viz ukázky překladů.

Je možné do globální (EU) verze PDF manuálu přidat český překlad?

Ano, sami výrobci někdy požadují doplnit globální / EU verzi manuálu o českou mutaci. Pro doplnění české mutace do PDF manuálu je vytvořen překlad PDF z angličtiny do češtiny a následně je vložen do původního PDF. Následně budou přečíslovány strany a upraven obsah. Česká mutace bude od originálu graficky k nerozeznání.

Je možné spojení dvou PDF dokumentů, např. návodu k obsluze a instalaci?

Ano, a dokonce i v případě, že oba PDF návody nemají shodné tiskové rozměry. V takovém případě bude přeložen a vytvořen nový PDF návod v odpovídajícím rozměru, s původní grafikou. Následně budou oba PDF dokumenty spojeny.

Grafické zpracování překladu PDF

Bude mít překlad PDF původní grafiku i při zásadní změně formátu, rozsahu PDF, apod.?

Ano vždy. PDF editor nabízí prakticky neomezené možnosti úprav a zachování původní grafiky výrobce PDF, přestože bylo nutné na některých stranách přesunout či přepracovat jejich obsah (např. odstranit jazykové mutace), nebo vytvořit zcela nový PDF dokument, viz překlady a úpravy PDF nebo názorné ukázky překladů.

PDF obsahuje některé texty v souboru obrázků, lze je přeložit?

Ano, pokud není PDF dokument vytvořen korektně, např. neobsahuje vložené písmo (nenahraditelné písmo – texty jsou ve formátu souboru obrázků jpeg), tyto texty budou překryty v barvě pozadí (grafické překryvy) a nad ně budou vloženy české texty jako korektně vložené písmo v PDF, viz ukázky překladů .

Je možný překlad PDF a vytvoření společného manuálu pro dva podobné produkty?

Ano, i to je možné. Nejprve bude provedeno (pomocí speciálního softwaru) porovnání obsahu obou PDF dokumentů. Během překladu jednoho z manuálů (toho delšího) budou současně přidávány ilustrace a textové informace o druhém modelu (např. výraz „pouze model“, apod.), v případě potřeby budou přidány další stránky, společný manuál bude přečíslován, bude opraven obsah, atd.

Nesníží se kvalita grafiky a ilustrací během jejich přenášení z PDF do PDF?

V žádném případě! Kvalita přenesených ilustrací, grafických prvků, čárových kódů, loga, apod., z PDF do PDF je zachována. Pokud by se vyskytl technický problém (v závislosti na programu, ve kterém byl původní PDF dokument vytvořen), jsou vytvořeny výřezy ilustrací, které jsou před vložením do nového PDF doostřovány, viz ukázky překladů.

Je možné vložení vodoznaku do PDF, např. loga?

Samozřejmě, možné je vložení textového nebo grafického vodoznaku (např. dodaného loga), pod nebo nad text. Vodoznak se obvykle vkládá pod text, a na všechny listy PDF manuálu, kromě prvního. V rámci překladu ZDARMA. Viz, ukázky překladů.

Technické problémy s PDF dokumenty a řešení

Odstranění zabezpečení z PDF

Klienti zasílají k překladu zabezpečené PDF dokumenty celkem běžně, aniž to vůbec tuší. Standardní zabezpečení PDF heslem je odstraněno zdarma. Ve zcela výjimečných případech je nutné využít hrazených služeb třetích stran (o tomto kroku budete předem informováni). Celková úspěšnost překonání zabezpečení PDF je 100%.

Neupravitelné texty v PDF

Problematické a nekorektní PDF může obsahovat neupravitelné nebo neodstranitelné texty. V závislosti na konkrétním problému v PDF se vždy najde vhodné technické nebo grafické řešení. V každém případě obdržíte překlad PDF s korektně vloženým písmem, viz ukázky překladů.

Změna kladu listů v PDF

Nevhodný klad listů PDF (např. první a poslední list na výšku, ostatní na šířku) nebo dvoulisty s nežádoucím kladem stránek (např. první – poslední s vazbou na střed) je možné opravit jejich rozřezáním. Překlad PDF dokumentu má po opravě listy řazeny klasicky pod sebou, s vazbou vlevo, a je okamžitě použitelný pro on-line publikaci a tisk, viz ukázky překladů.

Ořez PDF podle tiskových značek

Pokud odešlete k překladu „syrové“ PDF, které obsahuje tiskové značky, u překladu bude proveden ořez PDF pro možnost okamžité on-line publikace a tisku. V rámci překladu ZDARMA, viz ukázky překladů.

Soubor nelze odeslat, byla překročena kapacita e-mailové schránky

Pokud chcete k překladu odeslat velký soubor (y) a odeslání se nezdaří z důvodu překročení kapacity e-mailové schránky, použijte, např. bezplatnou službu pro odesílání souborů Úschovna.

Příprava PDF pro digitální tisk a online publikaci

Každý vyhotovený překlad PDF je technicky korektní, kontrolován na kompatibiltu, vyhovuje PDF standardům a je optimalizován pro digitální tisk a on-line publikaci. V rámci překladu ZDARMA.

Změna rozměrů PDF dokumentu

Požadavek na velikost tisku je ideální řešit s tiskárnou. Pokud požadujete změnit rozměry listů PDF dokumentu (vytvořit nový PDF dokument), to je samozřejmě možné. Nicméně, pokud požadujete příliš malé tiskové rozměry, může to být problematické – font by neměl být menší, než 6 (hrozí nečitelnost textu), přenášené ilustrace se při změně rozměrů obvykle deformují (řešením je vytvořit jejich výřezy ve formátu jpeg a pak je vložit jako zmenšené), apod.

PDF se nezobrazuje správně (v jiném PDF prohlížeči, než Adobe)

Originální PDF manuály, zasílané k překladu, někdy bohužel obsahují technické chyby, a není možné je správně zobrazit (někdy pouze v prohlížeči Adobe). Nicméně, vyhotovený překlad PDF je vždy technicky korektní, vyhovuje PDF standardům, a je kontrolován na kompatibilitu s PDF prohlížeči třetích stran (jiných, než Adobe).

Poškozený PDF dokument

Pokud PDF dokument, určený k překladu, vykazuje během prohlížení chyby nebo nelze otevřít, prosím, pokuste se dohledat korektní PDF, např. z jiného zdroje. Určité metody oprav PDF dokumentů sice existují, nicméně, v závislosti na konkrétním PDF a způsobu jeho poškození to může být velmi zdlouhavé a/nebo oprava PDF nemusí být možná vůbec. 

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Neváhejte mne kontaktovat.