Category: Grafické zpracování překladu PDF

Bude mít překlad PDF původní grafiku i při zásadní změně formátu, rozsahu PDF, apod.?

Ano vždy. PDF editor nabízí prakticky neomezené možnosti úprav a zachování původní grafiky výrobce PDF, přestože bylo nutné na některých stranách přesunout či přepracovat jejich obsah (např. odstranit jazykové mutace), nebo vytvořit zcela nový PDF dokument, viz překlady a úpravy PDF nebo názorné ukázky překladů.

PDF obsahuje některé texty v souboru obrázků, lze je přeložit?

Ano, pokud není PDF dokument vytvořen korektně, např. neobsahuje vložené písmo (nenahraditelné písmo – texty jsou ve formátu souboru obrázků jpeg), tyto texty budou překryty v barvě pozadí (grafické překryvy) a nad ně budou vloženy české texty jako korektně vložené písmo v PDF, viz ukázky překladů .

Je možný překlad PDF a vytvoření společného manuálu pro dva podobné produkty?

Ano, i to je možné. Nejprve bude provedeno (pomocí speciálního softwaru) porovnání obsahu obou PDF dokumentů. Během překladu jednoho z manuálů (toho delšího) budou současně přidávány ilustrace a textové informace o druhém modelu (např. výraz „pouze model“, apod.), v případě potřeby budou přidány další stránky, společný manuál bude přečíslován, bude opraven obsah, atd.

Nesníží se kvalita grafiky a ilustrací během jejich přenášení z PDF do PDF?

V žádném případě! Kvalita přenesených ilustrací, grafických prvků, čárových kódů, loga, apod., z PDF do PDF je zachována. Pokud by se vyskytl technický problém (v závislosti na programu, ve kterém byl původní PDF dokument vytvořen), jsou vytvořeny výřezy ilustrací, které jsou před vložením do nového PDF doostřovány, viz ukázky překladů.

Je možné vložení vodoznaku do PDF, např. loga?

Samozřejmě, možné je vložení textového nebo grafického vodoznaku (např. dodaného loga), pod nebo nad text. Vodoznak se obvykle vkládá pod text, a na všechny listy PDF manuálu, kromě prvního. V rámci překladu ZDARMA. Viz, ukázky překladů.