Category: Překlady a úpravy PDF

Jaké úpravy PDF jsou během překladu možné?

Možná jste již sami zaznamenali, že překlady PDF manuálů, nebo obecně překlady PDF dokumentů, představují pro mnohé tak velký problém, že je nenabízí vůbec nebo pouze ve spolupráci s externím grafikem. Díky mnohaletým zkušenostem můžete žádat v podstatě jakékoli pokročilé grafické zpracování a úpravy PDF, včetně grafických překryvů, rozřezání PDF listů, vytvoření nového PDF dokumentu v …

Continue reading

Pomůžete nám snížit náklady na tisk PDF manuálů?

Samozřejmě, možností je dokonce několik, a můžete je získat v rámci překladu ZDARMA: Eliminace prázdných ploch v PDF Někdy obsahují PDF manuály mnoho prázdných ploch nebo dokonce stránek, což je zbytečně prodlužuje a zvyšuje náklady na tisk. S cílem snížit tyto náklady lze obsah PDF vhodně přeskládat, případně odstranit stránky PDF. Změna (odstranění / přesunutí) požadovaného …

Continue reading

Je možné do globální (EU) verze PDF manuálu přidat český překlad?

Ano, sami výrobci někdy požadují doplnit globální / EU verzi manuálu o českou mutaci. Pro doplnění české mutace do PDF manuálu je vytvořen překlad PDF z angličtiny do češtiny a následně je vložen do původního PDF. Následně budou přečíslovány strany a upraven obsah. Česká mutace bude od originálu graficky k nerozeznání.

Je možné spojení dvou PDF dokumentů, např. návodu k obsluze a instalaci?

Ano, a dokonce i v případě, že oba PDF návody nemají shodné tiskové rozměry. V takovém případě bude přeložen a vytvořen nový PDF návod v odpovídajícím rozměru, s původní grafikou. Následně budou oba PDF dokumenty spojeny.