Category: Technické problémy s PDF dokumenty a řešení

Odstranění zabezpečení z PDF

Klienti zasílají k překladu zabezpečené PDF dokumenty celkem běžně, aniž to vůbec tuší. Standardní zabezpečení PDF heslem je odstraněno zdarma. Ve zcela výjimečných případech je nutné využít hrazených služeb třetích stran (o tomto kroku budete předem informováni). Celková úspěšnost překonání zabezpečení PDF je 100%.

Neupravitelné texty v PDF

Problematické a nekorektní PDF může obsahovat neupravitelné nebo neodstranitelné texty. V závislosti na konkrétním problému v PDF se vždy najde vhodné technické nebo grafické řešení. V každém případě obdržíte překlad PDF s korektně vloženým písmem, viz ukázky překladů.

Změna kladu listů v PDF

Nevhodný klad listů PDF (např. první a poslední list na výšku, ostatní na šířku) nebo dvoulisty s nežádoucím kladem stránek (např. první – poslední s vazbou na střed) je možné opravit jejich rozřezáním. Překlad PDF dokumentu má po opravě listy řazeny klasicky pod sebou, s vazbou vlevo, a je okamžitě použitelný pro on-line publikaci a …

Continue reading

Ořez PDF podle tiskových značek

Pokud odešlete k překladu „syrové“ PDF, které obsahuje tiskové značky, u překladu bude proveden ořez PDF pro možnost okamžité on-line publikace a tisku. V rámci překladu ZDARMA, viz ukázky překladů.

Soubor nelze odeslat, byla překročena kapacita e-mailové schránky

Pokud chcete k překladu odeslat velký soubor (y) a odeslání se nezdaří z důvodu překročení kapacity e-mailové schránky, použijte, např. bezplatnou službu pro odesílání souborů Úschovna.

Příprava PDF pro digitální tisk a online publikaci

Každý vyhotovený překlad PDF je technicky korektní, kontrolován na kompatibiltu, vyhovuje PDF standardům a je optimalizován pro digitální tisk a on-line publikaci. V rámci překladu ZDARMA.

Změna rozměrů PDF dokumentu

Požadavek na velikost tisku je ideální řešit s tiskárnou. Pokud požadujete změnit rozměry listů PDF dokumentu (vytvořit nový PDF dokument), to je samozřejmě možné. Nicméně, pokud požadujete příliš malé tiskové rozměry, může to být problematické – font by neměl být menší, než 6 (hrozí nečitelnost textu), přenášené ilustrace se při změně rozměrů obvykle deformují (řešením …

Continue reading

PDF se nezobrazuje správně (v jiném PDF prohlížeči, než Adobe)

Originální PDF manuály, zasílané k překladu, někdy bohužel obsahují technické chyby, a není možné je správně zobrazit (někdy pouze v prohlížeči Adobe). Nicméně, vyhotovený překlad PDF je vždy technicky korektní, vyhovuje PDF standardům, a je kontrolován na kompatibilitu s PDF prohlížeči třetích stran (jiných, než Adobe).

Poškozený PDF dokument

Pokud PDF dokument, určený k překladu, vykazuje během prohlížení chyby nebo nelze otevřít, prosím, pokuste se dohledat korektní PDF, např. z jiného zdroje. Určité metody oprav PDF dokumentů sice existují, nicméně, v závislosti na konkrétním PDF a způsobu jeho poškození to může být velmi zdlouhavé a/nebo oprava PDF nemusí být možná vůbec.