Grafické zpracování PDF

Vytváření nových PDF dokumentů

Grafika PDF a zachování identity značky

Grafická zpracování PDF a další technická řešení

Překlady PDF a grafické zpracování. Řešení v každé situaci.

Grafické zpracování PDF představuje pokročilé úpravy PDF dokumentů, které jsou obvykle časově náročné a proto je nelze považovat za úpravy PDF zdarma v rámci překladu. Ke grafickému zpracování PDF mohou vést nutné technické důvody, např. v případě, že obsah PDF tvoří neupravitelné texty v obrázkovém formátu, kdy je třeba vytvořit jejich grafické překryvy.

Grafické zpracování PDF je často cenově výhodnější v případě změny formátu PDF, např. pokud má velkoformátový multi-jazykový manuál velký rozměr a jeho tisk by byl příliš nákladný, je výhodnější zvážit vytvoření nového PDF manuálu v češtině. Grafická podoba a design zůstanou samozřejmě zachovány přesně tak, jak to grafik dané značky zamýšlel.

Každá značka má svůj grafický styl a rukopis. Grafické zpracování PDF oceňují zejména dovozci, kteří dbají na zachování jasně rozpoznatelné identity značky a firemní prezentace.

Více možností, originální vzhled PDF a dokonalá prezentace prodejce.

Grafické zpracování PDF. Nekonečný svět možností.

Grafické zpracování PDF je proces, jehož výsledek stojí za to! Grafické zpracování PDF dokumentů se realizuje nejčastěji pro překlady manuálů v PDF, překlady technické dokumentace PDF, překlady návodů a další technické překlady v PDF.

Překlady a grafické zpracování PDF multi-jazykových verzí manuálů a příruček

U překladů multi-jazykových verzí manuálů je požadováno obvykle odstranění nepotřebných jazykových mutací. Tím dojde ke zkrácení a vytvoření českého PDF manuálu, s cílem úspory nákladů na tisk PDF, ale důvodů a možností editace PDF multi-jazykových verzí manuálů a příruček je daleko víc, např.:

  • Vytvoření PDF manuálu pro CZ trh z globálního manuálu (vícestránkový PDF dokument, jazykové mutace jsou umístěny v jednotlivých oddílech) – překlad manuálu z angličtiny do češtiny a odstranění všech oddílů s jazykovými mutacemi. Vznikne PDF manuál v češtině, který má původní formát a design.
  • Vytvoření PDF manuálu pro CZ trh z globálního manuálu (vícestránkový PDF dokument, jazykové mutace jsou umístěny na každé stránce společně jako pasáže) – překlad jednotlivých pasáží na stránkách z angličtiny do češtiny a odstranění všech jazykových mutací. Přesunutí textu a ilustrací tak, aby vznikl souvislý obsah bez prázdných ploch. Odstranění přebytečných stránek. Přečíslování stránek a úvodního obsahu. Vznikne PDF manuál v češtině, který má původní formát a design.
  • Vytvoření stručné PDF příručky pro CZ trh z velko-formátové příručky (jeden veliký list, typicky stručná příručka, např. pro sluchátka, apod.) – překlad manuálu do češtiny a vytvoření zcela nové PDF příručky o jedné nebo více stránkách. Vznikne česká PDF příručka obsahující původní grafické prvky (logo, grafický styl, čárové kódy, atd.).
  • Doplnění čekého překladu do globálního / EU manuálu – překlad manuálu z angličtiny do češtiny a přidání českého překladu do původní multi-jazykové verze manuálu. Doplnění odkazu na CZ oddíl a přečíslování úvodního obsahu. Vznikne globální / EU manuál s doplněným českým překladem, který má původní formát a design, jako ostatní jazykové mutace.

Díky zachování formátu a grafické podoby PDF manuálů je možné vložit český překlad do původního PDF manuálu i zpětně, např. pokud se výrobce časem rozhodne vydat globální multi-jazykovou verzi.

Grafické zpracování a další technická řešení PDF dokumentů

Příklady možností, řešení problémů s PDF a obvyklé postupy (v rámci dlouhodobé a trvalé spolupráce grafické zpracování v rámci překladu zdarma):

  • Překlady a grafické zpracování neupravitelného obsahu PDF – řešení i problematické a nekorektní PDF soubory nebo části obsahu PDF (písmo v PDF není vložené, není kopírovatelné, text v PDF je ve formě obrázků, atd.) – použití OCR (optické rozpoznávání textu pro jeho přenesení), vytvoření grafických překryvů se standardně vloženým písmem, atd.
  • Vytvoření nového PDF manuálu z nevyhovujícího originálu – při nežádoucím formátu původního PDF je možné vytvořit podle nevyhovujícího originálu zcela nový PDF manuál s původními grafickýmu prvky se zachováním identity značky.
  • Sloučení obsahu dvou PDF manuálů podobných modelů – jedná se o vytvoření PDF manuálu ze dvou (např. pro 2 modely s podobnou výbavou). Překlad tvoří ten delší z nich, a při porovnávání jednotlivých stránek obou manuálů se současně příslušně upravuje (doplnění popisů, např. Pouze model a/nebo ilustrací z manuálu druhého modelu, případně stránek, úprava obsahu, atd.). Jedná se o časově i technicky náročný proces, nicméně ve výsledku je sloučení dvou podobných PDF manuálů levnější, než překlady dvou samostatných manuálů (cenová nabídka po analýze rozdílů v manuálech).
  • Změna formátu (klad listů) PDF při vazbě na střed – některé nestandardní PDF manuály mají první a poslední stránku naširoko a ostatní stránky na výšku. Nebo jednotlivé listy PDF obsahují 2 stránky vedle sebe s vazbou na střed (stránky mohou být navíc řazeny jako první – poslední, druhá – předposlední, atd. Řešením je rozřezání PDF a změna kladi listů pod sebe (klasicky s vazbou vlevo). Změna kladu listů v překladu PDF umožňuje okamžitou online publikaci PDF překladu a žádné problémy pro tiskárnu.
  • Editace PDF reklamních materiálů – ať už se jedná o marketingové, POS materiály nebo jiné PDF tiskoviny, překlady a následné editace PDF jsou limitovány možnostmi PDF editoru (Adobe Acrobat Pro) a jeho fonty s českou diakritikou (požadavky nad rámec tohoto PDF editoru vám nabídne grafické studio).

Podívejte se do galerie na názorné příklady úprav a zpracování PDF dokumentů, kontaktujte mne.