Překlady a úpravy PDF

Překlady PDF – PDF

Překlady z angličtiny do češtiny

Úpravy PDF zdarma v rámci překladu

Příprava PDF pro tisk a online publikaci

Překlady z angličtiny do češtiny

Zaměření na technické překlady z angličtiny do češtiny a překlady PDF dokumentů, přímou úpravou v PDF editoru. Specializace na překlady návodů, manuálů, příruček nebo PDF dokumentů v oblasti zábavní a profesionální elektroniky a vybavení.

Překlady PDF dokumentů představují pro mnohé takový problém, že je ani nenabízí. A pokud ano, pak obvykle za použití překladatelských CAT nástrojů, které degradují původní design a grafiku. To je např. pro importéry značkových produktů nepřípustné! Podívejte se, jak přeložit PDF v editoru, a jaké úpravy v PDF editoru jsou možné.

Technické překlady EN -> CZ a úpravy PDF dokumentů

Jak přeložit PDF, aby nepřipomínal dokument z Wordu

Softwarové CAT nástroje ulehčují překladateli práci, jenže vyžadují převod formátů, čímž dojde ke změně grafické podoby PDF – to není dobré. Řešením může být spolupráce s grafikem, ale to znamená samozřejmě delší termíny a vyšší cena za překlad – zákazník má ale opačný zájem. Ideální řešení nabízí program na úpravu a grafické zpracování PDF – vše probíhá v jednom kroku = překlady PDF rychle a levně.

Profesionální program na úpravu a grafické zpracování PDF

Program na úpravu PDF dokumentů umožňuje vytvářet překlady PDF dokumentů graficky věrné originálu. To je, např. v případě vkládání české mutace do multi-jazykové verze PDF, přímo nutností! Neomezené možnosti editace a grafického zpracování PDF. Rychle a levně.

Technické a grafické úpravy. Korektní PDF dokumenty.

PDF editor umožňuje realizovat překlad, úpravy a grafické zpracování PDF a současně splnit jakékoliv požadavky klienta – zachování originální grafiky PDF (formát, rozložení, ilustrace, tabulky, loga, další grafické prvky, atd., zůstanou v překladu PDF beze změny), anebo, při nežádoucím formátu či obsahu, je možná jakákoliv grafická nebo technická změna PDF dokumentu.

Softwarové nástroje umožňují nabídnout celou řadu řešení i pro nekorektní nebo uzamčené PDF soubory.

V rámci překladu běžné úpravy PDF zdarma!

Vstupní kontrola a opravy problémů v PDF

Po obdržení PDF dokumentu k překladu probíhá kontrola zabezpečení PDF a kontrola vloženého písma, to je nutné pro určení časové náročnosti opravy problému PDF. Snadné a rychlé opravy problémových oblastí PDF jsou zdarma, klient se o nich mnohdy ani nedozví. Opravy problémů PDF, např. nevložené nebo neupravitelné písmo, neodstranitelné písmo (např. text ve formě obrázků), poškozené PDF, atd., jsou technicky a časově náročné. Klient je o těchto problémech a možných řešeních vždy informován předem.

V rámci překladu PDF zdarma:

Vstupní kontrola PDF (provádí se vždy po obdržení PDF k překladu)

 • Kontrola zabezpečení PDF (zaheslování PDF dokumentu) – pokud je v obdrženém PDF souboru zjištěno heslo (zabezpečené PDF), jsou automaticky provedeny kroky pro jeho prolomení a odstranění
 • Kontrola vloženého písma PDF – kontrola, zda obdržené PDF obsahuje vložené písmo, zda je písmo PDF upravitelné nebo alespoň odstranitelné
 • Kontrola poškození PDF – pokud je PDF soubor poškozen, jsou provedeny kroky pro zjištění typu a rozsahu poškození (část, celý PDF soubor) a proveden pokus pro opravu poškozeného PDF souboru nebo jeho problémových oblastí

Výstupní kontrola PDF (provádí se vždy před odesláním překladu PDF)

 • Kontrola pravopisu a gramatiky v PDF – přečtení, případné korekce a strojová kontrola textu, volitelně jazyková korektura (zajištění služby, dle ceníku služeb korektury) 
 • Kontrola obsahu – vizuální kontrola překladu PDF, např., zda se vložené písmo zobrazuje korektně s diakritikou, vizuální kontrola grafického zpracování, atd.
 • Kontrola zobrazení v různých PDF prohlížečích – kontrola, zda se překlad PDF zobrazuje správně také v dalších PDF prohlížečích (jiných, než Adobe) 
 • Kontrola před výstupem / optimalizace PDF – optimalizace pro online publikaci a digitální tisk PDF pomocí nástroje Kontrola před výstupem. Tato analýza zahrnuje kontrolu kompatibility na verze PDF prohlížečů a standardy PDF, vloženého písma, kompatibilní verze PDF prohlížečů, a opravy chyb týkajících se barev, písem, obrázků, tiskové produkce, atd., tak, aby byl výstupní PDF soubor v souladu s mezinárodními standardy

Úpravy a opravy PDF (volitelně, provádí se podle potřeby nebo přání klienta)

 • Odemknutí PDF (odstranění hesla zabezpečeného PDF) – 99,9% úspěšnost odemčení zabezpečeného PDF při dešifrování RC4, max. 128 bit, AES. V případě nestadardního zabezpečení PDF (nebo při vyšším šifrování, než 128 bit) jsou (po dohodě s klientem) využity online hrazené dešifrovací služby.
 • PDF nemá vložené písmo – jsou zvoleny potřebné kroky k uvedení PDF do použitelné podoby – odstranění průhledné krycí vrstvy, použití optického čtení (OCR), pokus o převod formátu, apod. 
 • Porovnání PDF – softwarové porovnání dvou dodaných PDF dokumentů (např. podobných produktů)
 • Změna fontu v PDF – v dodaném PDF dokumentu může být použit font bez české diakritiky. V takovém případě je kompletně nahrazen za jiný (např. za Minion Pro, Miriad Pro), případně může být v tabulkách z důvodu odlišné délky českého překladu změněna jeho velikost.
 • Ořez PDF podle tiskových značek – při dodání PDF souboru s tiskovými značkami je přeložený PDF soubor oříznut tak, aby byl připraven k okamžité online publikaci nebo tisku  
 • Přenesení obsahu (ilustrace, loga, grafické prvky) do PDF – běžné úpravy podle potřeby nebo podle požadavků, v rámci překladu PDF zdarma
 • Změna počtu stránek / obsahu PDF manuálu – odstranění nežádoucích (prázdných) stránek / obsahu PDF (např. nežádoucí informace o servisu v zahraničí) nebo vložení obsahu (např. doplňující informace CZ dovozce / prodejce)
 • Vložení vodoznaku do PDF – vložení vodoznaku (nad nebo pod text) do určených stránek PDF (např. do všech, kromě první strany) ve formě textu nebo grafiky (např. logo dovozce / prodejce)

Poznejte další možnosti pro pokročilé grafické zpracování PDF dokumentů, kontaktujte mne.