Překlady a úpravy PDF

Grafické zpracování PDF

Úpravy PDF zdarma v rámci překladu

Příprava PDF pro tisk a online publikaci

Grafické zpracování PDF a technická řešení

Překlady PDF dokumentů

Překlady PDF dokumentů mnozí ani nenabízí. A pokud ano, obvykle za použití překladatelských CAT nástrojů, které vyžadují převod formátů, čímž dojde ke změně grafické podoby PDF. Nebo ve spolupráci s grafikem, což vede k prodloužení termínu a k navýšení ceny za překlad – zákazník má ale opačný zájem. Optimální výsledky přináší překlady a úpravy PDF dokumentů v profesionálním PDF editoru.

Úpravy PDF

Jak přeložit PDF, aby nepřipomínal dokument z Wordu

Ideálním řešením je program na úpravu a grafické zpracování PDF – profesionální PDF editor. Ten umožňuje realizovat přímé překlady PDF – PDF při zachování originální grafiky (formát, rozložení, ilustrace, tabulky, loga, další grafické prvky, atd., zůstanou v překladu PDF beze změny). A naopak, při nežádoucím formátu či obsahu je možná jakákoliv grafická nebo technická změna PDF dokumentu. Přesvědčte se o profesionální úrovni, prohlédněte si ukázky překladů.

Technické překlady ok

Úpravy PDF zdarma v rámci překladu. Neomezené možnosti pro grafické zpracování PDF, přesně podle vašich požadavků. Překlady a úpravy PDF levně, rychle, na profesionální úrovni.

Úpravy PDF podle vašich požadavků

Nemusíte se starat o to, že je PDF zabezpečený proti úpravám, nebo že PDF neobsahuje neupravitelný text či obsah. Jednoduše zašlete PDF k překladu a popište vaše požadavky na úpravy PDF, jako změna obsahu PDF, odstranění jazykových mutací, vytvoření nového manuálu z nežádoucího formátu, vložení vodoznaku do PDF, atd. Pro jakýkoliv požadavek na úpravu PDF existuje řešení.

Grafické zpracování a technické opravy PDF

Grafické zpracování PDF řeší požadavky klientů na obsah, formát nebo výslednou grafickou podobu PDF překladu. Některé PDF dokumenty jsou ale problematické (v závislosti na tom, v jakém programu byly vytvořeny), a mohou vyžadovat různě náročná technická řešení, např. vytvoření grafických překryvů v případě neupravitelného textu. Vyhotovené překlady PDF manuálů jsou vždy technicky korektní, připraveny pro digitální tisk a online publikaci.

Úpravy PDF zdarma v rámci překladu

Úpravy a grafické zpracování PDF, například:

 • Přenesení obsahu (ilustrace, loga, grafické prvky) z PDF do PDF
 • Změna počtu stránek / obsahu PDF manuálu
 • Vložení vodoznaku do PDF
 • Odstranění jazykových mutací z PDF manuálu
 • Doplnění graficky shodné české mutace do globální / EU verze manuálu
 • Překlad a vytvoření nové PDF příručky z nežádoucího formátu (např. z multi-jazykové, velkoformátové verze)
 • Překlad a grafické zpracování neupravitelného obsahu
 • Sloučení obsahu dvou PDF manuálů podobných modelů
 • Překlad a úprava PDF reklamních materiálů – marketingové, POS materiály, PDF reklamní tiskoviny (vzhled textů je limitován dostupností fontů s českou diakritikou v PDF editoru).

Kontrola a opravy problémů v PDF, například:

 • Odstranění zabezpečení PDF (odemknutí PDF)
 • Ořez PDF podle tiskových značek
 • Změna formátu PDF (kladu listů) při nežádoucí vazbě na střed
 • Oprava nekorektně vloženého písma v PDF
 • Oprava poškozeného PDF
 • Kontrola kompatibility s PDF standardy
 • Kontrola a příprava pro digitální tisk a online publikaci

Odmítli vám překlad PDF? Úpravy PDF nebyly podle vašich představ? Změňte to! Úpravy PDF zdarma v rámci překladu, zadejte nezávaznou potávku.