Překlady manuálů

Překlady a úpravy PDF

Překlady manuálů

Překlady PDF dokumentů

Graficky věrné překlady návodů

Překlady manuálů, návodů a příruček

Mezi nejčastější zakázky patří překlady manuálů, návodů a uživatelských příruček, určených pro laickou veřejnost, a překlady servisních a instalačních manuálů, nebo překlady technické dokumentace, které obsahují pokyny a postupy pro servisní pracovníky a instalační techniky.

Překlady PDF manuálů pro dovozce a distributory

Dovozci / distributoři mají zákonnou povinnost přikládat k produktům manuály nebo stručné uživatelské příručky. Originální dokumenty jsou od výrobců dodávány nejčastěji jako PDF manuály v angličtině (případně v dalších jazykových mutacích), navíc, někdy v nevhodných formátech (např. klad listů, tiskový formát, atd.). Proto často nutné překlady a úpravy PDF přizpůsobit podle požadavků distributora.

Technické překlady ok

Terminologicky správné, srozumitelné a uživatelsky přínosné překlady PDF manuálů, návodů a příruček. Překlady manuálů, graficky věrné originálu. Nechte se reprezentovat i vy!

Graficky věrné překlady manuálů

Manuály, návody nebo technická dokumentace předních výrobců má svůj nezaměnitelný grafický styl, a proto také významní dovozci / distributoři žádají zachování grafické identity u překladů PDF dokumentů. Proto není vhodné překlady PDF manuálů realizovat pomocí překladatelských CAT nástrojů, ale použít profesionální PDF editor, tím je originální grafický vzhled překladu PDF zaručen. Podívejte se na ukázky překladů a žádejte graficky věrné překlady manuálů a dokumentů i vy, nechte se reprezentovat!

Technicky korektní překlady PDF souborů

Existuje celá řada PDF editorů, dokonce i bezplatných. Jejich funkcionalita bývá omezená a málokterý z nich dokáže vytvořit technicky korektní PDF soubor. A to je problém – PDF se nezobrazuje správně, protože písmo v PDF není správně vložené (některá písmena chybí / zobrazují nesprávné znaky), nebo je nepoužitelný pro tisk, protože PDF dokument obsahuje technické chyby.

Ať už dodáte k překladu PDF v jakémkoli formátu a budete žádat jakékoliv úpravy a grafické zpracování PDF, vždy obdržíte technicky korektní překlady PDF manuálů, návodů či PDF dokumentů, které budou optimalizované pro digitální tisk a online publikaci.