Levné překlady

Překladatelské služby

Překlady do světových jazyků

Překlady do světových jazyků

Překlady do světových jazyků jsou dnes běžně využívanou službou a vstupem do EU jsou překladatelské služby stále poptávanější. Specializuji se na technické překlady PDF, zejména překlady návodů k obsluze ( překlady manuálů) a překlady uživatelských příruček.

Levné překlady

Nabízené služby na levné překlady představují alternativu k překladatelským agenturám. Přestože si můžete být jisti výbornou úrovní překladů, jedná se o rychlé a levné překlady z AJ do ČJ, a IT obousměrně.

  • překlady angličtina >  čeština
  • překlady italština >  čeština a čeština > italština na úrovni rodilý mluvčí

Překlady PDF dokumentů do češtiny

Jistě, překlady PDF dokumentů jsou pro mnohé překladatele téměř nemyslitelné (nebo nemožné). Naštěstí ne pro každého… Můžete si přát přímý překlad PDF dokumentů, tzn. že bude zachován originální vhled PDF, tedy shodné rozložení a umístění grafických prvků, textu, popisů obrázků, tabulek, apod. To je dokonce nutné, pokud se jedná, např. o překlad multi-jazykové verze PDF manuálu. Nebo vám mohu nabídnout  v podstatě jakékoliv úpravy PDF, (změna počtu stránek, přesunutí obsahu v PDF, atd.), podle vašeho přání.

  Bližší informace o překladech:

poptávka po překladech

poptávka po překladech