Překlady a úpravy PDF

Překlady a úpravy souborů PDF

Překlady PDF dokumentů jsou pro mnohé překladatele nemyslitelné, nemožné nebo přinejmenším velmi problematické, což se týká i agentur. Naštěstí znám řešení…

Překlady manuálů / PDF dokumentů z angličtiny do češtiny

Specializuji se na překlady manuálů/PDF dokumentů z angličtiny do češtiny, ale je možné zajistit i překlady PDF do z/do jiných jazyků. Jedná se o překlady prováděné přímo v PDF dokumentech,tzn. že je  zachován originální vhled a rozložení obsahu PDF, tedy včetně grafických prvků. PDF dokument, jeho text, popisky obrázků, tabulky apod., jsou umístěny shodně, ale jsou v češtině/v jiném jazyce.

PDF soubor se před překladem nepřevádí do jiného typu souboru,
čímž je zachován jeho originální vzhled a rozložení.

Pro někoho může být překlad a úprava PDF problém. Já nabízím v podstatě jakékoliv úpravy PDF podle Vašeho přání.

 • Překlady PDF
 • Vložení vodoznaku do PDF
 • Odemčení zaheslovaných PDF
 • Překlady PDF tiskových reklam
 • Příprava PDF pro digitální tisk PDF
 • Překlady manuálů, návodů a příruček
 • Překlady vícejazyčných dokumentů PDF
 • Odstranění jazykových mutací manuálů (zkrácení PDF návodu)
 • Ořez formátu PDF, kontrola pravopisu a další úpravy PDF souborů

Překlady PDF manuálů, technické překlady, překlady reklamních a marketingových materiálů

Překlady PDF dokumentů často představují překlady manuálů v PDF, překlady technické dokumentace PDF, překlady návodů a další technické překlady v PDF. Příklad možností a obvyklé postupy:

 • Odemčení PDF – dokument bývá někdy tvůrcem PDF uzamčen, před úpravou dochází tedy k překonání hesla a ochrany PDF.
 • Překlad a úprava PDF – po překladu PDF je  zachován jeho originální vhled a rozložení obsahu, ale dle konkrétních požadavků, např. na zkrácení tiskového rozsahu překladu PDF, může být provededeno přesunutí obsahu, odebrání nežádoucích stran a další úpravy.
 • Překlad vícejazyčných dokumentů PDF – pokud dokument obsahuje více jazyků se stejným obsahem, může být přeložen pouze jeden jazyk a zbytek dokumentu je odstraněn. Obvykle se jedná o odstranění PDF stránek, ale pokud je na jedné stránce umístěno více jazyků, pak dojde k přesunutí obsahu v PDF (textu či grafických prvků), aby po odstranění jazykových mutací nevznikala „hluchá“ místa.
 • Změna typu vazby PDF – soubor listů dokumentu PDF je obvykle původně navržen pro tisk: levá vazba. Někdy se ale stává, že jsou PDF dvoulisty vytvořeny pro „sešití“ uprostřed, jinými slovy, dvě strany A5 jsou vloženy na A4 s vazbou uprostřed. Vy ale potřebujete levou vazbu, a pak by samozřejmě neodpovídalo číslování stránek. V tomto případě je možné dvoulisty PDF rozřezat, a vytvořit samostatné listy PDF, které lze pro čtení správně složit.
 • Změna písma v PDF – v dokumentu je obvykle použito písmo, kdy není podporována česká diakritika. V takovém případě je písmo kompletně nahrazeno (např. kromě speciálních technických znaků), případně je kvůli odlišné délce v překladu tabulky zmenšeno / zvětšeno.
 • Vložení vodoznaku do PDF – někteří klienti si přejí označit přeložený manuál svým logem ve formě vodoznaku. To není problém – logo se vkládá do PDF pod písmo (lze i nad).
 • Příprava pro digitální tisk PDF – konečnou fázi představuje příprava pro digitální / ofsetový tisk. PDF obsahuje vložené písmo, dokument se převádí do PostScriptového souboru a následně do tiskového souboru pomocí  programu Adobe Acrobat Distiller, kde je nastaven správný výstupní profil PDF (např. PDF/X-1a:20001). Následně je navíc provedena kontrola před tiskem PDF. Tento krok zabezpečí mimo jiné převod barev do CMYK v PDF apod. a přinese jistotu, že PDF půjde vytisknout naprosto bez problémů.
 • Destilování PDF a ochrana proti kopírování písma – po destilování PDF získáte nejen jistotu, že je PDF korektní a kompatibilní, ale současně dojde ke znemožnění zkopírování PDF (PDF nemá aktivní ochranu proti kopírování, ale při pokusu o zkopírování PDF se zobrazí nečitelné shluky). Proto dodávám přeložené PDF také ve verzi prokopírování, např. pro jeho další použití.

Pro bližší informace o překladech a úpravách PDF neváhejte použít:

Copywriter Modr - kontakt

Copywriter Modr - kontakt