Bude mít překlad PDF původní grafiku i při zásadní změně formátu, rozsahu PDF, apod.?

Ano vždy. PDF editor nabízí prakticky neomezené možnosti úprav a zachování původní grafiky výrobce PDF, přestože bylo nutné na některých stranách přesunout či přepracovat jejich obsah (např. odstranit jazykové mutace), nebo vytvořit zcela nový PDF dokument, viz překlady a úpravy PDF nebo názorné ukázky překladů.