Jaké úpravy PDF jsou během překladu možné?

Možná jste již sami zaznamenali, že překlady PDF manuálů, nebo obecně překlady PDF dokumentů, představují pro mnohé tak velký problém, že je nenabízí vůbec nebo pouze ve spolupráci s externím grafikem.

Díky mnohaletým zkušenostem můžete žádat v podstatě jakékoli pokročilé grafické zpracování a úpravy PDF, včetně grafických překryvů, rozřezání PDF listů, vytvoření nového PDF dokumentu v požadovaném formátu, atd.

Do této chvíle byl splněn každý požadavek klienta na úpravy PDF, viz referenční ukázky překladů.