Nabízíte překlady PDF reklamních / POS materiálů?

Ano, ale vezměte na vědomí, že možnosti PDF editoru jsou limitovány zejména dostupnými fonty s českou diakritikou. Překlady PDF reklamních / POS materiálů se obvykle řeší dodáním přeloženého textu ve Wordu, kdy je do PDF následně zapracuje grafické studio. Pro představu, názorné ukázky překladů PDF reklamních / POS materiálů realizovaných v PDF editoru, viz ukázky překladů.