Odstranění zabezpečení z PDF

Klienti zasílají k překladu zabezpečené PDF dokumenty celkem běžně, aniž to vůbec tuší. Standardní zabezpečení PDF heslem je odstraněno zdarma. Ve zcela výjimečných případech je nutné využít hrazených služeb třetích stran (o tomto kroku budete předem informováni). Celková úspěšnost překonání zabezpečení PDF je 100%.