Ořez PDF podle tiskových značek

Pokud odešlete k překladu „syrové“ PDF, které obsahuje tiskové značky, u překladu bude proveden ořez PDF pro možnost okamžité on-line publikace a tisku. V rámci překladu ZDARMA, viz ukázky překladů.