Blog Archive

PDF obsahuje některé texty v souboru obrázků, lze je přeložit?

Ano, pokud není PDF dokument vytvořen korektně, např. neobsahuje vložené písmo (nenahraditelné písmo – texty jsou ve formátu souboru obrázků jpeg), tyto texty budou překryty v barvě pozadí (grafické překryvy) a nad ně budou vloženy české texty jako korektně vložené písmo v PDF, viz ukázky překladů .

Je možný překlad PDF a vytvoření společného manuálu pro dva podobné produkty?

Ano, i to je možné. Nejprve bude provedeno (pomocí speciálního softwaru) porovnání obsahu obou PDF dokumentů. Během překladu jednoho z manuálů (toho delšího) budou současně přidávány ilustrace a textové informace o druhém modelu (např. výraz „pouze model“, apod.), v případě potřeby budou přidány další stránky, společný manuál bude přečíslován, bude opraven obsah, atd.

Nesníží se kvalita grafiky a ilustrací během jejich přenášení z PDF do PDF?

V žádném případě! Kvalita přenesených ilustrací, grafických prvků, čárových kódů, loga, apod., z PDF do PDF je zachována. Pokud by se vyskytl technický problém (v závislosti na programu, ve kterém byl původní PDF dokument vytvořen), jsou vytvořeny výřezy ilustrací, které jsou před vložením do nového PDF doostřovány, viz ukázky překladů.

Je možné vložení vodoznaku do PDF, např. loga?

Samozřejmě, možné je vložení textového nebo grafického vodoznaku (např. dodaného loga), pod nebo nad text. Vodoznak se obvykle vkládá pod text, a na všechny listy PDF manuálu, kromě prvního. V rámci překladu ZDARMA. Viz, ukázky překladů.

Jaké úpravy PDF jsou během překladu možné?

Možná jste již sami zaznamenali, že překlady PDF manuálů, nebo obecně překlady PDF dokumentů, představují pro mnohé tak velký problém, že je nenabízí vůbec nebo pouze ve spolupráci s externím grafikem. Díky mnohaletým zkušenostem můžete žádat v podstatě jakékoli pokročilé grafické zpracování a úpravy PDF, včetně grafických překryvů, rozřezání PDF listů, vytvoření nového PDF dokumentu v …

Continue reading

Pomůžete nám snížit náklady na tisk PDF manuálů?

Samozřejmě, možností je dokonce několik, a můžete je získat v rámci překladu ZDARMA: Eliminace prázdných ploch v PDF Někdy obsahují PDF manuály mnoho prázdných ploch nebo dokonce stránek, což je zbytečně prodlužuje a zvyšuje náklady na tisk. S cílem snížit tyto náklady lze obsah PDF vhodně přeskládat, případně odstranit stránky PDF. Změna (odstranění / přesunutí) požadovaného …

Continue reading

Je možné do globální (EU) verze PDF manuálu přidat český překlad?

Ano, sami výrobci někdy požadují doplnit globální / EU verzi manuálu o českou mutaci. Pro doplnění české mutace do PDF manuálu je vytvořen překlad PDF z angličtiny do češtiny a následně je vložen do původního PDF. Následně budou přečíslovány strany a upraven obsah. Česká mutace bude od originálu graficky k nerozeznání.

Je možné spojení dvou PDF dokumentů, např. návodu k obsluze a instalaci?

Ano, a dokonce i v případě, že oba PDF návody nemají shodné tiskové rozměry. V takovém případě bude přeložen a vytvořen nový PDF návod v odpovídajícím rozměru, s původní grafikou. Následně budou oba PDF dokumenty spojeny.

Jaké obory technických překladů z angličtiny nabízíte?

Technické překlady z angličtiny do češtiny v elektrotechnickém oboru, např. překlady manuálů, návodů, příruček, produktových listů, reklamních / POS materiálů, technické dokumentace, atd., specializace na překlady PDF dokumentů, viz překlady manuálů. Překlady PDF jsou graficky věrné originálu – ideální řešení pro dovozce / distributory spotřební a profesionální elektroniky, AV techniky, atd., kteří u překladů PDF očekávají …

Continue reading

A co překlady PDF dokumentů a jejich úpravy?

Překlady PDF dokumentů z angličtiny do češtiny jsou realizovány bez překladatelských CAT nástrojů, bez převodu formátů, které by způsobily nežádoucí změny a degradaci původní grafické podoby PDF – to je pro mne a mnohé klienty nepřípustné! A navíc, úpravy PDF v rámci překladu jsou ZDARMA. Pro překlady PDF se velmi osvědčil profesionální PDF editor, který …

Continue reading