Pomůžete nám snížit náklady na tisk PDF manuálů?

Samozřejmě, možností je dokonce několik, a můžete je získat v rámci překladu ZDARMA:

Eliminace prázdných ploch v PDF

Někdy obsahují PDF manuály mnoho prázdných ploch nebo dokonce stránek, což je zbytečně prodlužuje a zvyšuje náklady na tisk. S cílem snížit tyto náklady lze obsah PDF vhodně přeskládat, případně odstranit stránky PDF.

Změna (odstranění / přesunutí) požadovaného obsahu v PDF

S cílem snížit náklady na tisk lze také změnit (odstranit / přesunout) nejen požadovaný obsah na stránce (text, ilustrace, např. servisní informace, jazykové mutace).

Odstranění nežádoucích jazykových mutací z PDF

Je možné vytvořit český překlad PDF manuálu bez jazykových mutací. Obsah PDF manuálu bude vhodně přeskládán (texty, ilustrace, grafické prvky, atd.), a budou odstraněny nadbytečné stránky.

Vytvoření stručné CZ příručky z velko-formátového, multi-jazykového listu

Z velko-formátového, multi-jazykového listu (typicky drobná elektronika, sluchátka, apod.) lze vytvořit novou PDF příručku v běžném tiskovém rozměru, kdy budou veškeré grafické prvky přeneseny do nové PDF příručky.

Další informace, viz překlady a úpravy PDF, názorné vyobrazení realizovaných překladů PDF dokumentů, viz ukázky překladů.