Příprava PDF pro digitální tisk a online publikaci

Každý vyhotovený překlad PDF je technicky korektní, kontrolován na kompatibiltu, vyhovuje PDF standardům a je optimalizován pro digitální tisk a on-line publikaci. V rámci překladu ZDARMA.