Změna rozměrů PDF dokumentu

Požadavek na velikost tisku je ideální řešit s tiskárnou. Pokud požadujete změnit rozměry listů PDF dokumentu (vytvořit nový PDF dokument), to je samozřejmě možné. Nicméně, pokud požadujete příliš malé tiskové rozměry, může to být problematické – font by neměl být menší, než 6 (hrozí nečitelnost textu), přenášené ilustrace se při změně rozměrů obvykle deformují (řešením je vytvořit jejich výřezy ve formátu jpeg a pak je vložit jako zmenšené), apod.