A co překlady PDF dokumentů a jejich úpravy?

Překlady PDF dokumentů z angličtiny do češtiny jsou realizovány bez překladatelských CAT nástrojů, bez převodu formátů, které by způsobily nežádoucí změny a degradaci původní grafické podoby PDF – to je pro mne a mnohé klienty nepřípustné! A navíc, úpravy PDF v rámci překladu jsou ZDARMA. Pro překlady PDF se velmi osvědčil profesionální PDF editor, který nabízí řešení pro splnění i těch nejnáročnějších požadavků.


Používaný program Adobe Acrobat Pro nabízí prakticky neomezené editační možnosti PDF a grafické zpracování PDF levně,  bez externího grafika – řešení, které klienti oceňují – mimořádně krátké termíny překladů za nízké ceny, viz ukázky překladů.